Prizorišče Tkalka

Gosposka ulica - Glavni trg, Maribor