Namen festivala S.O.S. Maribor je:

- širiti ulično kulturo in vzpodbujati avtorsko glasbo,
- z glasbo popestriti dogajanje na mestnih ulicah in promovirati kantavtorje,
- krepiti sodelovanje med kulturnimi izvajalci in mesti,
- razvijati kreativnost in kulturni turizem,
- dostopnost vsakomur in vključitev vseh družbenih skupin,
- zgraditi prijaznejšo podobo mesta Maribor in doprinos večji prepoznavnosti.